Dossier

Het dossier kan je bij ons maximaal twee maanden voor de start van de opvang in orde brengen. Je brengt best volgende documenten mee:

  • Attest inkomenstarief van Kind en Gezin (https://mijn.kindengezin.be/) OF identiteitskaart en pincode
  • Attest van gezinssamenstelling (kan ook aangevraagd worden met je e-ID en pincode)
  • Contactgegevens van noodpersonen
  • Contactgegevens van huisarts en kinderarts

De ouders worden geïnformeerd over de werking van de dienst en de verantwoordelijken trachten het opvangaanbod af te stemmen op hun verwachtingen. Zij worden ook op de hoogte gebracht van alle wijzigingen in de werking van de dienst.

Wij rekenen als dienst, geen extra kosten aan voor administratie of afvalverwerking.

De ouder is verantwoordelijk om alle wijzigingen door te geven aan de dienst en aan de onthaalouder. Dit zowel over gegevenswijziging, scheiding, medische gegevens, … De dienst waakt erover dat de verzamelde persoon- en medische gegevens efficiënt worden beheerd met respect voor de privacy van de onthaalouders, ouders en de kinderen.

Indien je de opvang wenst stop te zetten, dien je dit vier weken op voorhand te melden aan de dienst en de onthaalouder. Zoniet kan er een verbrekingsvergoeding aangerekend worden.

Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen

03 226 87 91

info@dog-gezinsbond.be