Werking

De Dienst voor Opvanggezinnen Gezinsbond Gewest Antwerpen heeft aangesloten kinderbegeleiders in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken en Merksem die kleinschalige opvang (max. 8 kindjes) organiseren in hun eigen woning.

Als uw kindje wordt opgevangen door een kinderbegeleider die aangesloten is bij de dienst, dan betaalt u volgens uw inkomen. Op de website van Kind en Gezin vindt u meer informatie, kan u de dagprijs volgens inkomen berekenen en het attest inkomenstarief aanvragen.

De kinderbegeleiders vangen kinderen op van 0 tot 3 jaar en dit op weekdagen van 7.30 tot 17.30 uur. Flexibele opvanguren zijn steeds bespreekbaar met de kinderbegeleider.

Als een kinderbegeleider ziek of afwezig is, kan uw kindje terecht bij een vervangende kinderbegeleider. Sommige kinderbegeleiders vangen ook schoolgaande kinderen of kinderen met specifieke zorgen op.

Tijdens de opvang staat de individuele benadering van elk kind centraal, met respect voor de eigenheid van elk kind.

Het is belangrijk dat de onthaalouders ervoor zorgen dat de kinderen:

  • Warmte en geborgenheid vinden
  • Voldoende kansen krijgen om zich spelenderwijs te ontwikkelen
  • Gestimuleerd worden in hun zelfredzaamheid

De onthaalouder staat bovendien in voor verzorging, gezondheid, voeding, slaap- en rustmomenten.

De kinderbegeleiders krijgen vanuit de dienst huisbezoeken op regelmatige tijdstippen. Deze huisbezoeken zijn onaangekondigd. Er wordt gezorgd voor een uitgebreid vormingsaanbod en de kinderbegeleiders krijgen verder administratieve en pedagogische ondersteuning.

Als dienst respecteren wij iedereen en hanteren we de non-discriminatieregel. De samenwerking tussen alle partijen is zeer belangrijk en vertrekt vanuit wederzijds respect en vertrouwen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van onze werking kan u hieronder ons huishoudelijk reglement consulteren.

Huishoudelijk Reglement

Schermersstraat 32, 2000 Antwerpen

03 226 87 91

info@dog-gezinsbond.be